Rakstisks jautājums E-4524/07 iesniedza Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) un Giusto Catania (GUE/NGL) Komisijai. Aizsargķiveru un spaidu kreklu izmantošana imigrantu repatriēšanā Spānijā