Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 191, 2011