Lieta T-41/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. aprīļa rīkojums — Polija/Komisija