Sag T-41/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 10. april 2008 — Polen mod Kommissionen