Desmitais gada pārskata ziņojums saskaņā ar 8. operatīvo noteikumu Eiropas Savienības Ieroču eksporta rīcības kodeksā