Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 303, 2013