Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9735 — Amex/GBT) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 56/11