Komisijas lēmums - Saistību apropriācijas, kas jādara pieejamas no jauna 2008. gadā