Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 59, 2007