Lieta T-425/07: Prasība, kas celta 2007. gada 16. novembrī — Agencja Wydawnicza Technopol /ITSB ( 100 )