Rakstisks jautājums E-7037/08 iesniedza Paulo Casaca (PSE) Komisijai. Iekšējā tirgus kritēriju piemērošana attiecībā uz Portugāli