2020 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas.