Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ