Zadeva C-573/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italija) – Sea s.r.l. proti Comune di Ponte Nossa (Javna naročila — Postopek oddaje — Naročilo, ki se nanaša na storitve zbiranja, prevoza in uničenja komunalnih odpadkov — Oddaja brez javnega razpisa — Oddaja delniški družbi, katere kapital je v celoti v lasti javnih organov, v njenem statutu pa je določena možnost udeležbe zasebnega kapitala)