Cauza C-573/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale la Lombardia — Italia) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa (Contracte de achiziții publice — Proceduri de atribuire — Contract privind serviciul de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor urbane — Atribuire fără cerere de ofertă — Atribuire unei societăți pe acțiuni al cărei capital social este deținut în întregime de colectivități publice, dar al cărei statut prevede posibilitatea unei participări a capitalului privat)