Lieta C-573/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa (Publiskā iepirkuma līgumi — Piešķiršanas procedūra — Publiskā iepirkuma līgumi par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un likvidēšanas pakalpojumiem — Piešķiršana bez paziņojuma par konkursu — Piešķiršana akciju sabiedrībai ar pilnībā pašvaldībām piederošu kapitālu, bet kuras statūtos ir paredzēta iespēja privātā kapitāla līdzdalībai)