Asia C-573/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.9.2009 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sea s.r.l. v. Comune di Ponte Nossa (Julkisia hankintoja koskevat sopimukset — Sopimusten tekomenettelyt — Yhdyskuntajätteiden keräystä ja kuljetusta sekä näistä jätteistä huolehtimista koskevaa palvelua koskeva sopimus — Sopimuksen tekeminen ilman tarjouspyyntöä — Sopimuksen tekeminen sellaisen osakeyhtiön kanssa, jonka julkisyhteisöt omistavat kokonaan mutta jonka yhtiöjärjestyksessä määrätään yksityisen omistusosuuden mahdollisuudesta)