Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 331, 2015