2007/569/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 20. augusts ) par Kopienas finansiālo atbalstu, kas 2007. gadā ieguldīts ārkārtas pasākumos putnu gripas apkarošanā Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3892)