Komisijas Regula (EK) Nr. 468/2007 ( 2007. gada 26. aprīlis ), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes