Pirmās instances tiesas spriedums (virspalāta) 2007. gada 12.septembrī. Pirmās instances tiesas spriedums (virspalāta) 2007. gada 12.septembrī.#Association de la presse internationale ASBL (API) pret Eiropas Kopienu Komisiju.#Piekļuve dokumentiem - Procesuālie raksti, kurus Komisija iesniegusi tiesvedībās Tiesā un Pirmās instances tiesā - Lēmums, ar kuru atteikts sniegt piekļuvi.#Lieta T-36/04.