Odločba Komisije z dne 06/02/2009 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5425 - DOPRASTAV / CESKOMORAVSKY BETON / TBG DOPRASTAV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)