Komisijas 06/02/2009. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.5425 - DOPRASTAV / CESKOMORAVSKY BETON / TBG DOPRASTAV) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts čehu valodā)