06/02/2009 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5425 - DOPRASTAV / CESKOMORAVSKY BETON / TBG DOPRASTAV) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas čekų kalba yra autentiškas)