Rozhodnutí Komise ze dne 06/02/2009 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5425 - DOPRASTAV / CESKOMORAVSKY BETON / TBG DOPRASTAV) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze české znění je závazné)