Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 juli 2009.