TITJUR SCT Industri Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2009. gada 2.jūlijā. # SCT Industri AB i likvidation pret Alpenblume AB. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Högsta domstolen - Zviedrija. # Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Jurisdikcija un spriedumu izpilde - Piemērošanas joma - Bankroti. # Lieta C-111/08.