Rakstisks jautājums E-6842/08 iesniedza Ole Christensen (PSE) Komisijai. Komisijas nodoms attiecībā uz regulu par kuģa apkalpi