Rakstisks jautājums E-5030/09 iesniedza Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisijai. Īpašu tālruņa maksas savienojumu izmantošana krāpšanai