Rakstisks jautājums E-6615/08 iesniedza Jim Higgins (PPE-DE) Komisijai. Autortiesību noteikumi