Rakstisks jautājums E-4263/08 iesniedza Philip Claeys (NI) Komisijai. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) pārskats — nelikumīgi dzīvojošie ārvalstnieki