Propunere de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind poziția Comunității în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere în ceea ce privește trecerea la a doua etapă a asocierii între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, în conformitate cu articolul 5 din Acordul de stabilizare și de asociere