Wniosek decyzja Rady i Komisji w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w sprawie przejścia do drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, zgodnie z art. 5 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu