Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad inzake de overgang naar de tweede etappe van de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, overeenkomstig artikel 5 van de Stabilisatie en associatieovereenkomst