Ettepanek: nõukogu ja Komisjoni otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus seoses üleminekuga ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel loodud assotsiatsiooni teise etappi vastavalt stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artiklile 5