Komisijas Regula (EK) Nr. 664/2008 ( 2008. gada 14. jūlijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai