Rakstisks jautājums E-0587/07 iesniedza Frank Vanhecke (ITS) Komisijai. Čadras aizliegums