Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (kodificēta versija) (COM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119(COD))