Rakstisks jautājums E-4489/07 iesniedza Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisijai. Neizsīkstošie enerģijas avoti