Padomes Vienotā rīcība 2007/805/KĀDP ( 2007. gada 6. decembris ), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Āfrikas Savienībā