ratiopharm/OHMI (BioGeneriX) TITJUR Pirmās instances tiesas spriedums (otrā palāta) 2008. gada 16.septembrī. # Ratiopharm GmbH pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme. # Lieta T-48/07.