Rakstisks jautājums E-3855/09 iesniedza Cristiana Muscardini (PPE) Komisijai. Ūdens — zilais zelts