Kommissionens beslutning af 22. april 2002 om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2002) 1500) (EØS-relevant tekst) (2002/308/EF)