Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2002 o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2002) 1500) (Text s významem pro EHP) (2002/308/ES)