Rakstisks jautājums E-2506/08 iesniedza Herbert Bösch (PSE) Komisijai. Austrijas uzņēmumiem radītie šķēršļi, sniedzot pakalpojumus Šveicē