Lieta C-285/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2007. gada 14. jūnija rīkojumu — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG / Finanzamt Stuttgart-Körperschaften