Věc C-285/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 14. června 2007 – Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG v. Finanzamt Stuttgart-Körperschaften