Prethodna prijava koncentracije (Predmet M. 10174 — Macquarie/Aberdeen/Ucles JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2021/C 87/06