Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī OV C 269, 10.11.2007.