Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2007. finanšu gadu — Budžeta grozījumi Nr. 2